Stacja transformatorowa przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym - współpraca